Vi vet att dräneringar är ett nödvändigt ont som ingen ser fram emot men ingen annan enskild åtgärd ger så mycket tillbaka i form av värdeökning och boendemiljö. ring oss om hur en dränering går till så berättar vi mer.

Till isolering & fuktskydd använder vi märket Isodrän, erfarenheten av material & dräneringsarbete gör att vi kan arbeta både effektivt och noggrant.  Allt arbete utförs enligt gällande regler och dokumenteras för er trygghet.

Nybyggnation, grävning, gjutning

De flesta husbyggen är unika och därför blir också slutpriset för varje hus unikt. Det är svårt att tala i generella termer om vad det kostar att bygga hus. Vi tog reda på vad som styr priset och var det hamnar i normala fall.

Markarbetena är en post i kalkylen som är osäker och varierar mycket. Om man behöver spränga på tomten tillkommer åtskilliga hundra tusentals kronor. Även pålning gör att grundläggningen blir dyrare.

Ett nyckelfärdigt trähus med träfasad från en husfabrikant kostar mellan ca 13 700 och 29 000 kr per kvadratmeter, beroende på tillverkare, husmodell och materialval.

Ett nyckelfärdigt stenhus från en husfabrikant ligger på mellan ca 17 000 och 30 000 kr per kvm.

Ett arkitektritat trähus brukar hamna på ca 20 000  – 35 000 kr per kvm, men egentligen kan det sticka iväg hur högt som helst.

Ett arkitektritat stenhus kostar ca 27 000 – 40 000 kr per kvm, man kan också det bli mycket högre.

Ett lösvirkesbyggt trähus kostar ca 10 000 kr per kvadratmeter och uppåt, beroende på hur mycket eget arbete som ingår och hur billigt material du får tag på.

Priser beror på så mycket

En mur som är 70 cm hög och har en jordtryck på 8 meter/td> ca 28000-30 000 kr
Normalstor pool mellan 200.000-600.000 kr
Gjuta 50 kvadratmeter altan inkl material ca 60.000 kr
Schakt arbetet beräknas priset för markarbetet använder man följande formel. Basen*längden*djupet=Kubik jordmassa som ska grävas upp och transporteras bort Shakt och grävning för tillbyggnad om 50–100 kvm burkar kosta ca 80.000-200.000 kr
Tillbyggnad i Stockholm ca 30.000-40.000 kvm
© Copyright 2021