Gunnar Sjöberg, har lång erfarenhet inom bygg, besiktningsman, kvalitetsansvarig, kalkylator, tidigare entreprenör inom golv/kakel/klinker. Behörig enligt gällande branschregler för våtrum.

Vi vill inte att du skall behöva hamna i en situation då en ev köpare av din bostad ställer krav på dig skador som upptäckts i efterhand. Det är däremot inte helt ovanligt att köpare hittar skador efter en inflyttning. I en sådan situation är det du som säljare som är ansvarig.

Därför är det viktigt att du vet hur långt ditt ansvar sträcker sig och vilka efterhands krav du kan ställa på entreprenören.

Det bästa sättet att skydda dig mot efterkrav  är att göra en opartisk besiktning. Därför arbetar  vi med löpande besiktningar

Besiktningen innebär att eventuella fel upptäcks i tid (innan)  och dokumenteras av besiktningsmannen så att både du som beställare  och entreprenören redan från början kan känna trygghet och undvika obehagliga överraskningar i efterhand. https://www.besiktningbadrum.se

Besiktningsman

Anlitar du Culvidem för din badrumsrenovering får du en bra rabatt på besiktningsmannens arbete.

 

Ta kontroll över din badrumsrenovering. Från start till slut.

En besiktning har många fördelar. Du säkerställer att allt utförs korrekt, får en opartisk granskning av hela badrummet och ett kvitto på att ditt badrum uppfyller branschreglerna.

 
 
 

Tätskiktsbesiktning 5000 kr

VVS-Besiktning 5000 kr

 • Tätskiktsarbeten golv & vägg
 • Golvlutning på tätskikt
 • Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
 • Installationsschakt
 • Slitsbotten, läckageindikering
 • Behörigt våtrumsföretag
 • Spillvattenledningar (avloppsrör)
 • Tappvattenledningar (vattenrör)
 • Korrekt installerad golvbrunn
 • Mått, höjd, avstånd och lutning
 • Auktoriserat VVS företag
 
 

Punktbesiktning 3500 kr

Slutbesiktning 7000 kr

Komplett besiktning 14000 kr i samband med renovering

 • Det kan exempelvis vara kontroll av en specifik konstruktion ett kritiskt moment
 • Plattsättning & fogning
 • Golvlutning på ytskikt
 • Golvbrunn & klämring
 • El-installationer
 • VVS-installationer
 • Inredning & möbler
 • Målning & ventilation
 • Dokumentation & intyg
 • Behörigheter VVS, Våtrum & El
 • Spillvattenledningar (avloppsrör)
 • Tappvattenledningar (vattenrör)
 • Korrekt installerad golvbrunn
 • Mått, höjd, avstånd och lutning Auktoriserat VVS företag
 • Tätskiktsarbeten golv & vägg
 • Golvlutning på tätskikt
 • Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
 • Installationsschakt
 • Slitsbotten, läckageindikering
 • Behörigt våtrumsföretag
 • Plattsättning & fogning
 • Golvlutning på ytskikt
 • Golvbrunn & klämring
 • El-installationer
 • VVS-installationer
 • Inredning & möbler
 • Målning & ventilation
 • Dokumentation & intyg
 • Behörigheter VVS, Våtrum & El
 
 
 
 

Femstegs besiktning 8000 kr i samband med renovering

Statusbesiktning 7000 kr

 • 1. Vid start,
 • 2. Vid rivning,
 • 3.Fallspackling
 • 4. När tätskikt apliceras
 • 5. Vid avslut

Besiktningsmannen pratar med hantverkarna innan, under och vid avslut! Allt för att hinda att skada uppstår

 • Golvbrunn & tätskiktsanslutning
 • Golvlutning och svackor
 • Genomföringar våtzon 1
 • Utlopp för tvättställ
 • Utlopp för WC
 • Förekomst av bomljud
 • Ytskikt / sprickor
 • Installationsschakt
 • El-installationer

Detta ingår i besiktningar

Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.

 • 45-60 minuters platsundersökning 
 • Genomgång av besiktningsresultatet på plats.
 •  En snabb felbilaga och kommunicering med hantverkarna vilket möjliggör snabbt avhjälpande.
 • Besiktningsprotokollefter erlagd betalning.
 • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.
 • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK och besiktningsgaranti
 
© Copyright 2021