Trygghet, Säkerhet och kompetens! Är våra ledord!

Därför har vi redan från början ett erbjudande till kunden att i startskedet anlita en oberoende besiktningsmän som utför löpande besiktningar under vår byggprocess!

Vi kallar det kvalitetssäkring!


Vi ser till att du som kund har 100% kontroll över din renovering från start till slut. Med tex vår trestegsbesiktning säkerställer vi/kvalitetssäkrar vi att allt sköts korrekt under de mest kritiska delarna av renoveringen. I ett tidigt skede och genom hela processen förebygger vi fel och brister och ser till att de kan åtgärdas. Det sparar både tid, pengar och onödigt besvär samt skapar trygghet hos dig som kund.


Våra tjänster

Med över 20 års erfarenhet och verkligt fokus på kundnöjdhet kan du lita på oss för din nästa renovering eller nybyggnation. Vi erbjuder professionell service för privata och kommersiella kunder

  • Renovering invändig ROT jobb

   Renovering invändig ROT jobb

   Vi hjälper dig genom hela din renoverings process

  • Hus byggnation, grävning

   Hus byggnation, grävning

   Vi utför allt inom mureri och putsarbete åt kunder i Storstockholmsområdet. Vi har lång erfarenhet av renovering av putsade fasader, murning

  • Trädgård

   Trädgård

   Låt oss ta hand om arbetet i trädgården – spara tid till annat!

  • VVS & Rotjobb

   VVS & Rotjobb

   Rördragningar, värmegolv, våtrum vi kan utföra det mesta som du behäver inom VVS

  • Målning och ROT jobb

   Målning och ROT jobb

   Vi är ett företag som erbjuder helhets entreprenad inom alla typer av måleri och snickeriarbeten

  • Badrum, Kakling & ROT jobb

   Badrum, Kakling & ROT jobb

   Klinkers, kakel, badrum, våtrum, krypgrunder. Vi har lösningar som kan passa alla rum och alla budgetar.

Om oss

Varför jobbar man inte ihop i stället för i olika skrå?

Culvidem har tagit fasta på detta och erbjuder därför kunderna en oberoende besiktningsman redan från start. 

Culvidem utför byggentreprenader främst inom restaurangverksamheter och hotell men även byggentreprenader, kontorsanpassningar, ROT-Projekt, och om samt Tillbyggnader dessutom är vi godkända att utföra yrkes bedömning av Handelsrådet och UHR (Universitets- och högskolerådet)  att yrkes bedöma  samt utfärda gesäll.

Besiktningsman

Vi erbjuder en kvalitetssäkrad process med en oberoende besiktningsman på våra större projekt redan från start som utför löpande eller punkt besiktnings kontroller om kunden så önskar!

Över 20 års erfarenhet

Med över 20 års erfarenhet och verkligt fokus på kundnöjdhet kan du lita på oss för din nästa renovering, uppfart eller hemreparation. Vi erbjuder professionell service för privata och kommersiella kunder.

Professional standard

Hantverksmässigt utfört en självklarhet

© Copyright 2021